نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت حوزه ریاستنقشه سایت حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
رياست دانشگاه
چارت سازمانی
منشور اخلاقی دانشگاه
تماس با ما
پرسنل
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ریاست</span>دفتر ریاست
دفتر ریاست
وظايف و اختيارات
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرآیندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه پدافند غیرعامل</span>دبیرخانه پدافند غیرعامل
شرح وظایف
دستورالعمل ها و آیین نامه ها
لینک های مفید
مطالب آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه هیئت امنا</span>دبیرخانه هیئت امنا
دبیرخانه هیئت امنا
درباره هيئت امناء
اعضا و شرح وظایف
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ستاد شاهد و ایثارگر</span>ستاد شاهد و ایثارگر
مدیریت و همکاران
رئوس وظایف
آئین نامه و مقررات آموزشی
اخبار و اطلاعیه ها
Collapse شهداشهدا
عمليات هاي دفاع مقدس
شهدای دانشجو
خاطرات شهدا
كتب دفاع مقدس
پيام شهيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرماندهان و سرداران</span>فرماندهان و سرداران
شهيد دكتر بهشتي
شهيد سيدمحمد احمدي
شهيد سيد رضا علمدار
شهيد محمد ناصري
روحاني شهيد محمد شهاب
شهيد محمد حسن فايده
وصيت نامه شهدا
صفحه اصلي فرماندهان و سرداران
Collapse دانستني هادانستني ها
مهارت جرأت ورزي
من يك ده توماني پيدا كردم
چه كشكي چه پشمي
غلامي كه از مولاي خود نيكوتر مي انديشيد
حيف اگر اين نعمت فقط صرف دنياي جواني شود
احساس خواب آلودگي پس از صرف غذا
بياييد ما نگذاريم علي در چاه بگريد...
چگونه بزرگ بينديشيم
نكاتي چند درمورد روش هاي صحيح مطالعه
سيب ها
سخن بزرگان
ثبت نام دانشجويان جديدالورود ستاد شاهد و ايثارگر
فرم ثبت نام دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر
ستاد شاهد و ايثارگر
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور ایثارگران شاغل</span>امور ایثارگران شاغل
درباره امور ايثارگران
آيين نامه ها و قوانين
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات</span>مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
معرفی
پرسنل مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
Collapse فرآیندهافرآیندها
فرآیند بازرسی
فرآیند پیگیری شکایات
قوانین و مقررات
عملکرد
مقالات
تماس با ما
کتابخانه الکترونیک
دریافت شکایت
اداره بازرسي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
مربوط به رابطين بازرسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر کارآفرینی</span>دفتر کارآفرینی
درباره
وظایف و اختیارات
مدیریت و همکاران
نمونه طرح ها
فرم درخواست کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه سیاستگذاری سلامت</span>دبیرخانه سیاستگذاری سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفی واحد
کارشناسان و شرح وظایف
رئیس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
Collapse اندیشگاه سلامتاندیشگاه سلامت
شیوه نامه اندیشگاه سلامت
معرفی اندیشگاه سلامت
فلوچارت بررسی ایده های ثبت شده در اندیشگاه سلامت
فرم ثبت ایده
برنامه جامع سلامت استان
Collapse خانه مشارکت مردم در سلامت استان و شهرستانخانه مشارکت مردم در سلامت استان و شهرستان
شیوه نامه انجام انتخاب رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت
شیوه نامه خانه مشارکت مردم در سلامت
شیوه نامه پیام گزاران سلامت استان
کمیته دیده بانی سلامت
کمیته صیانت از حقوق در سلامت و امنیت غذایی
گروه کاری سلامت، رفاه و توسعه اجتماعی استان
مجمع سلامت استان و شهرستان
مرکز اسناد و شواهد سلامت
لینک های مفید
ارتباط با ما
Collapse تخلفات اداریتخلفات اداری
فرم ثبت تخلف اداری
رواط عمومی
اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
Collapse دبیرخانه دانشگاهی کلان منطقه 9دبیرخانه دانشگاهی کلان منطقه 9
کارگروه آموزشی
کارگروه درمانی
کارگروه بهداشتی
کارگروه غذا و دارو
کارگروه دانشجویی فرهنگی
کارگروه توسعه
کارگروه پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مشارکت های اجتماعی، خیرین و سازمانهای مردم نهاد</span>امور مشارکت های اجتماعی، خیرین و سازمانهای مردم نهاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی کارکنان واحد
تاریخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار</span>ساختار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خیرین سلامت</span>خیرین سلامت
پروژه های عمرانی خیرساز
خیرین سلامت
داوطلبان سلامت
همراه سراها
وقف و سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">CSR</span>CSR
اهداف
دستور العمل نهایی کمیته CSR
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">موسسات خیریه و سمن ها</span>موسسات خیریه و سمن ها
بانک اطلاعات سمنها و خیریه های حوزه سلامت
بررسی صلاحیت تخصصی
Collapse تشکل ها و سازمانهای مردم نهادتشکل ها و سازمانهای مردم نهاد
تعریف سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت
آیین نامه سازمانهای مردم نهاد
مراکز خیریه درمانی و موقوفه
Collapse موسسات خیریه بیمارستانیموسسات خیریه بیمارستانی
شیوه نامه
لیست موسسات خیریه بیمارستانی
تشکیل مؤسسات خیریه بیمارستانی
فلوچارت خیریه بیمارستانی
فلوچارت فرایند تاسیس موسسه خیریه بیمارستانی
Collapse نظارت و ارزیابینظارت و ارزیابی
Collapse نظارت بر تشکل های مردم نهاد حوزه سلامتنظارت بر تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت
اصلاحیه دستورالعمل رتبه بند(1)
نظارت بر تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت
نظارت بر مراکز خیریه و موقوفه درمانی
نظارت بر موسسات خیریه بیمارستانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ابلاغیه ها</span>ابلاغیه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفاهم نامه ها</span>تفاهم نامه ها
الگوی تفاهم نامه ها
تفاهم نامه های منعقده
فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
تماس با ما
پیوندها
دفتر امور بانوان دانشگاه
گزینش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیکی</span>خدمات الکترونیکی
آيين نامه ها و دستورالعملها
آخرین اخبار قوانین
نقشه سایت
گالری تصاویر
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمهاي الكترونيكي</span>فرمهاي الكترونيكي
طرح شكايت
ثبت نام دانشجويان جديدالورود ستاد شاهد
فرم ثبت تخلف اداری
لینک های مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها و کمیته ها</span>شوراها و کمیته ها
هیئت رئیسه
کمیته راهبردی فناوری اطلاعات
شورای دانشگاه
كميته راهبري امنيت فضاي تبادل اطلاعات
كميته توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي
آیین نامه ها
فرآيندهاي حوزه رياست
فرم هاي حوزه رياست
پرسنل
دفترچه تلفن حوزه رياست
ارتباط با ما
گالري پيشرفته
Collapse ارتباط با ریاستارتباط با ریاست
ثبت نظر و دریافت کد رهگیری
پیگیری با کد رهگیری
آخرین اخبار قوانین
ارتباط با ریاست دانشگاه
مدیریت پیام
تست درسا5888
سازمان های مردم نهادكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal